VŠC DUKLA Banská Bystrica

Hutná 3
974 04 Banská Bystrica

 +421 48 413 0457
 048/413 6882
 info@dukla.sk

IČO: 00800520
DIČ: 2021075309

RIADITEĽ VŠC DUKLA
pplk. Mgr. BENČÍK Roman Riaditeľ Vojenského športového centra 048 4130457 bencik@dukla.sk
MARKETING A KOMUNIKÁCIA
Ing. VIDIEČANOVÁ Katarína Vedúca skupiny 0910 922 881 vidiecanova@dukla.sk
Bc. BLAŽEK Pavol Referent 0903 820 160 blazek@dukla.sk
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
PhDr. HRONCOVÁ Janette Vedúca oddelenia 0903 572 862 hroncova@dukla.sk
ODBOR RIADENIA ŠPORTU
mjr. PaedDr. KOBELA Pavel PhD. Riaditeľ odboru 0905930192 kobela@dukla.sk
SKUPINA METODIKY TRÉNINGU A DIAGNOSTIKY
kpt. Mgr. BÁTOVSKÝ Miloš Vedúci skupiny 0905945125 batovsky@dukla.sk
Zodpovedná osoba podľa GDPR
JUDr. Matúš Štulajter stulajter@dukla.sk