You are here:

VODNÝ SLALOM-MSJ: MINTÁLOVÁ MÁ STRIEBRO V K1