VŠC DUKLA Banská Bystrica

Hutná 3
974 04 Banská Bystrica

 +421 48 413 0457
 048/413 6882
 info@dukla.sk

IČO: 00800520
DIČ: 2021075309

RIADITEĽ VŠC DUKLA
pplk. Mgr. TÓTH Matej riaditeľ Vojenského športového centra 048 4130457 toth@dukla.sk
ODBOR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Ing. BELÁNYIOVÁ Gabriela riaditeľka odboru belanyiova@dukla.sk
SKUPINA PROPAGÁCIE A KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU
rtn. Mgr. ŠIMOČKO Dušan zastupujúci vedúci skupiny 0905 655 930 simockod@dukla.sk
Mgr. DOLEŽEL Tomáš odborný referent – špecialista 0905 666 817 dolezel@dukla.sk
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
PhDr. Ing. HRONCOVÁ Janette vedúca oddelenia 0903 572 862 hroncova@dukla.sk
ODBOR RIADENIA ŠPORTU
mjr. PaedDr. KOBELA Pavel PhD. riaditeľ odboru – hlavný tréner VŠC 0905 930 192 kobela@dukla.sk
ODDELENIE RIADENIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY
kpt. Ing. DŽALAJ Karol  vedúci oddelenia 0910 580 868 dzalaj@dukla.sk
SKUPINA PODPORNÉHO TÍMU
kpt. Mgr. BÁTOVSKÝ Miloš náčelník skupiny 0905 945 125 batovsky@dukla.sk
ZODPOVEDNÁ OSOBA PODĽA GDPR
JUDr. BOBULA Jakub odborný referent – špecialista 0911 860 076 bobula@dukla.sk