VŠC DUKLA Banská Bystrica

Cesta olympionikov 3
974 04 Banská Bystrica

+421 48 413 0457
info@dukla.sk

IČO: 00800520
DIČ: 2021075309

RIADITEĽ VŠC DUKLA
pplk. Mgr. TÓTH Matej riaditeľ Vojenského športového centra 048/413 0457 toth@dukla.sk
ODBOR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Ing. BELÁNYIOVÁ Gabriela riaditeľka odboru 0910 906 265 belanyiova@dukla.sk
SKUPINA PROPAGÁCIE A KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU
Mgr. KALISKÁ Elena vedúca skupiny 0911 695 803 kaliska@dukla.sk
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
PhDr. Ing. HRONCOVÁ Janette vedúca oddelenia 0903 572 862 hroncova@dukla.sk
ODBOR RIADENIA ŠPORTU
mjr. PaedDr. KOBELA Pavel PhD. riaditeľ odboru – hlavný tréner VŠC 048/413 3975 kobela@dukla.sk
ODDELENIE RIADENIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY
kpt. Ing. DŽALAJ Karol  vedúci oddelenia – letné športy 0910 580 868 dzalaj@dukla.sk
Mgr. KUZMIN Daniel vedúci oddelenia – zimné športy 0917 739 048 kuzmin@dukla.sk
npor. Mgr. FARMADÍN Klaudio vedúci oddelenia – neolympijské športy 0911 894 100 farmadin@dukla.sk
SKUPINA PODPORNÉHO TÍMU
kpt. Mgr. BÁTOVSKÝ Miloš náčelník skupiny 0905 945 125 batovsky@dukla.sk
ZODPOVEDNÁ OSOBA PODĽA GDPR
por. JUDr. BOBULA Jakub právnik 0911 860 076 zodpovedna.osoba@dukla.sk