VŠC DUKLA Banská Bystrica

Hutná 3
974 04 Banská Bystrica

 +421 48 413 0457
 048/413 6882
 info@dukla.sk

IČO: 00800520
DIČ: 2021075309

RIADITEĽ VŠC DUKLA
pplk. Mgr. BENČÍK Roman riaditeľ Vojenského športového centra 048 4130457 bencik@dukla.sk
ODBOR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Ing. BELÁNYIOVÁ Gabriela riaditeľka odboru belanyiova@dukla.sk
MARKETING A KOMUNIKÁCIA
Ing. VIDIEČANOVÁ Katarína odborný referent – špecialista 0910 922 881 vidiecanova@dukla.sk
Bc. BLAŽEK Pavol samostatný odborný referent 0903 820 160 blazek@dukla.sk
ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
PhDr. HRONCOVÁ Janette vedúca oddelenia 0903 572 862 hroncova@dukla.sk
ODBOR RIADENIA ŠPORTU
mjr. PaedDr. KOBELA Pavel PhD. riaditeľ odboru – hlavný tréner VŠC 0905930192 kobela@dukla.sk
ODDELENIE RIADENIA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY
kpt. Ing. DŽALAJ Karol  vedúci oddelenia 0910 580 868 dzalaj@dukla.sk
SKUPINA PODPORNÉHO TÍMU
kpt. Mgr. BÁTOVSKÝ Miloš náčelník skupiny 0905945125 batovsky@dukla.sk
ZODPOVEDNÁ OSOBA PODĽA GDPR
JUDr. BOBULA Jakub 0911860076 bobula@dukla.sk