Moderný päťboj alebo moderný pentatlon, je zmiešaný viacboj jednotlivcov v behu na 3 000 m, plávaní na 200 m, streľbe pištoľou, šerme kordom a jazde na koni. Aktuálne VŠC DUKLA zmluvne podporuje len jednu päťbojárku.

Slovenský zväz moderného päťboja  www.pentathlon.sk