MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIE

Dňa 16.11. 2016 sa uskutočnila na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela medzinárodná vedecká konferencie s názvom Významné medzinárodné športové podujatia roku 2016 z pohľadu športovej diplomacie. Spoluorganizátormi konferencie boli Mesto Banská Bystrica, Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica a Slovenský olympijský výbor. Po úvodných slovách vedúcich akademických v funkcionárov UMB sa…