Vyhlásenie najúspešnejších športovcov rezortu obrany za rok 2017

BANSKÁ BYSTRICA, 25.1. 2018 – (Tlačová správa VŠC Dukla) – Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica ocenilo svojich najúspešnejších športovcov za rok 2017 Vo jenské športové centrum Dukla ocenilo vo štvrtok 25.1. 2018v Banskej Bystrici najlepších športovcov rezortu obrany za rok 2017. Pri tejto príležitosti boli uvedené do Siene slávy Dukla aj ďalšie významné mená z histórie najúspešnejšieho…