Vyjadrenie VŠC DUKLA Banská Bystrica k Vyhláseniu SZB

BANSKÁ BYSTRICA, 12. 11. 2018 – (VŠC DUKLA) – VŠC DUKLA je zamestnávateľom členiek štátnej športovej reprezentácie SR Paulíny a Ivony Fialkovej. Tieto reprezentantky boli zaradené do nášho strediska na návrh SZB zo dňa 6.4.2018. Na návrh zväzu sme uzatvorili so športovkyňami zmluvu podľa zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Súčasne bol schválený harmonogram…