Spomienka na prvého veliteľa Dukly generála Imricha Gibalu

BANSKÁ BYSTRICA, 31.10.2020, (zdroj: VŠC DUKLA) – 31. októbra si pripomíname 100. výročie narodenia prvého veliteľa  Armádneho strediska Dukly Banská Bystrica brigádneho  generála v zálohe Imricha Gibalu. Veliteľom Armádneho strediska Dukla  Banská Bystrica bol  v rokoch  1968 – 1972. Pripomeňme si rozhovor spred desiatich rokov, ktorú viedol nrtm. Matej Tóth. Aký bol Váš príchod na DUKLU? Na…