Armádnych športovcov roka spoznáme 3. 11. 2021

Vojenské športové centrum DUKLA dňa 3. novembra 2021 ocení v Banskej Bystrici najlepších športovcov rezortu Ministerstva obrany za rok 2021. Najúspešnejší športovci budú vyhlásení v kategóriách olympijských a neolympijských športov, ocenení budú aj najúspešnejší tréneri, mládežníci, kolektívy a ďalší, aktívni aj bývalí, úspešní športovci. Súčasťou slávnostného večera bude uvedenie ďalších významných mien z histórie najúspešnejšieho…