Stretnutie a ocenenie historických osobností slovenského športu

Stretnutie v stredu 12. januára na pôde VŠC DUKLA Banská Bystrica spojilo historické osobnosti slovenského športu, ktorí sú nezmazateľne spätí s DUKLOU. Na podnet člena výkonného výboru SOŠV a súčasného riaditeľa DUKLY pplk. Mgr. Mateja TÓTHA a bývalého veliteľa DUKLY, predsedu Združenia olympijských klubov a čestného člena SOŠV brigádneho generála Ivana ČIERNEHO boli vzácnym hosťom…