Navždy nás opustil uznávaný atletický tréner

L a d i s l a v   M O C   17.9. 1931- 18.9.2022   S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 18.septembra 2022 vo veku 91 rokov opustil člen širokej atletickej rodiny VŠC DUKLA, trénerský odborník  Ladislav MOC.   Týmto vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodine. Česť jeho pamiatke! Bol to športovec a trénerský odborník, ktorého našla a vychovala vojenská telovýchova.  …