História športov VŠC DUKLA Banská Bystrica -Rýchlostná kanoistika

Rýchlostná kanoistika Rýchlostná kanoistika bola zriadená v Dukle Trenčín pre prirodzené podmienky na rieke Váh, kde má vodácka tradícia najstaršie korene na Slovensku. Veslári tu začali už koncom 19. storočia a kanoisti mali od roku 1923 po Prahe druhý najstarší čs. vodácky odbor. Výkonnostný vzostup urobila rýchlostná kanoistika v Dukle od roku 1970 pod odborným dohľadom prvého trénera…